ISO 17100

Standard ISO 17100

Den internationella standarden ISO 17100, Översättningstjänster - Krav på översättningstjänster har publicerats 2015 och ersätter numera Standarden EN 15038:2006.

 

Än så länge finns det bara den engelska versionen av standarden. Du kan köpa standarden hos SIS (Swedish Standard Institute)

 

Syftet med ISO 17100 är att fastställa och definiera vilka krav som gäller för leverantörer av översättningstjänster med hög kvalitet.

 

ISO 17100 riktar sig till alla leverantörer av översättningstjänster, såväl översättningsbyråer, översättningsavdelningar som frilansöversättare.

 

När ett företag ansöker om certifiering anlitas en oberoende tredje part som verifierar och intygar att företaget följer standarden ISO 17100.

AKW Consulting hjälper ditt företag med certifieringen enligt LICS®, Language Industry Certification System. LICS® har skapats av AS+Certification, ett dotterbolag till Austrian Standards Institute och TermNet, det internationella nätverket för terminologi.

 

Vill du veta mera om möjligheten att certifiera ditt företag enligt ISO 17100 eller vill ha stöd under förberedelsen inför certifieringen är du välkommen att höra av dig till mig.

AKW Consulting

Engaholm 5, 342 34 Alvesta, Sverige

Tel: +46-(0)76-8030534

Email: info@akwconsulting.se

© 2010-2018 AKW Consulting All rights reserved