memoQ_avancerad
memoQ

memoQ för vana användare

Workshop i översättningsverktyget memoQ

Workshopen genomförs i samarbete med SFÖ. Läs SFÖ:s kursbeskrvining här.

 

Denna utbildning/workshop riktar sig till användare av memoQ som vill lära sig mera avancerade funktioner i programmet.

 

Vi tar gärna upp deltagarnas egna önskemål om innehåll. Ange vad du är intresserad av i samband med anmälan till workshopen.

 

Du arbetar redan memoQ men vill effektivisera ditt arbete och upptäcka dess mer avancerade funktioner som t.ex. hur du automatisk kan konvertera datumformat eller underhåller ett översättningsminne (TM).

 

Här nedan listas de ämnen vi har tänkt oss. Du kan själv också komma med förslag.

Innehåll

Dagen är uppdelad i två delar. Under första delen behandlas de ämnen som listas nedan, under andra delen tas önskemål från deltagarna upp.

 

  • Vyer och visningsfilter: välj vilka segment du vill fokusera på i editorn
  • Skapa konverteringsregler för t.ex. siffror, datum, valutor (auto-translation rules)
  • Anpassa hur olika filformat importeras: Excel m.m. (filter configurations), kedjefilter
  • Underhåll av översättningsminnen: urval, redigering, sök och ersätt, export, import
  • "Spontan"-alignment med LiveDocs
  • Projektmallar

 

Del 2: Önskemål från deltagarna. Ämnen och ev. material måste vara kursledaren tillhanda senast 2 veckor före kursen. Antalet ämnen som kan tas upp kommer att vara begränsat.

 

 

Deltagarnas förkunskaper och gruppens sammansättning kan påverka utbildningsinnehållet och kursens förlopp.

Förkunskaper

Du bör ha arbetat med memoQ ett tag och bör ha god kännedom om de grundläggande funktionerna i programmet.

Certified memoQ-trainer

Ort och datum

Göteborg, 1 mars 2019

 

Kl. 09:30-17:00

Kursledare

Anne Katrin Welp, AKW Consulting

Antalet deltagare

Max. 9 deltagare

Pris

2350 SEK exkl. moms

SFÖ-medlemmar: 2115 SEK exkl. moms

 

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Utrustning

Varje deltagare tar med sig egen dator med memoQ installerad. Testversionen som kan laddas ned från Kilgrays hemsida fungerar utmärkt under kursen.

 

Har du ingen möjlighet att ta med egen dator, meddela det vid kursanmälan.

 

Kursledaren kommer att använda sig av memoQ 8.7 under workshopen. Har du en annan version går det bra att använda den, men meddela vid anmälan.

En utbildningslicens för version 8.7 kan göras tillgänglig vid behov.

Anmälan

Anmälan är bindande. Avbokning sker kostnadsfritt fram till 11 februari. Därefter debiteras full kursavgift.

Reservation

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare. I detta fall åerbetalas hela kursavgiften.

Information

Om du har frågor om kursen, ta kontakt med kursledaren via mejl till anne@akwconsulting.se eller via telefon på 076-80 30 534.

AKW Consulting

Engaholm 5, 342 34 Alvesta, Sverige

Tel: +46-(0)76-8030534

Email: info@akwconsulting.se

AKW Consulting

Engaholm 5, 342 34 Alvesta, Sverige

Tel: +46-(0)76-8030534

Email: info@akwconsulting.se

© 2010-2018 AKW Consulting All rights reserved