Studio_avancerad
SDL Trados Studio

SDL Trados Studio för vana användare

Workshop i översättningsverktyget

SDL Trados Studio 2019

Kursen genomförs i samarbete med SFÖ. Läs SFÖ:s kursbeskrvining här.

 

Denna kurs riktar sig till användare av SDL Trados Studio som vill lära sig mera avancerade funktioner i programmet.

 

Vi tar gärna upp deltagarnas egna önskemål om innehåll. Ange vad du är intresserad av i samband med anmälan till workshopen.

 

Du arbetar redan med SDL Trados Studio men vill effektivisera ditt arbete och upptäcka funktionalitet som du kanske ännu inte har använd innan.

 

Här nedan listas de ämnen vi har tänkt oss. Du kan själv också komma med förslag.

 

Innehåll

Dagen är uppdelad i två delar. Under första delen behandlas de ämnen som listas nedan, under andra delen tas önskemål från deltagarna upp.

 

  • Styr vad som ska översättas i Studio och räknas i analysen i projekt som du själv skapar. Anpassning av konverteringsinställningar för utvalda filformat i Studio
  • Kvalitetssäkring: tekniska kontroller som Studio kan hjälpa dig med, t.ex. dubbla mellanslag, koll av korrekta siffror, variabler/platshållare som du kan ha glömt (t.ex. ”$1”)
  • Förbered dina översättningsminnen för Fragment Match (funktion kom med Studio 2017)
  • Funktionalitet i översättningseditorn, t.ex. visa segment efter olika kriterier, m.m.
  • Underhåll av översättningsminnen

 

Del 2: Önskemål från deltagarna. Ämnen och ev. material måste vara kursledaren tillhanda senast 2 veckor före workshopen. Antalet ämnen som kan tas upp kommer att

vara begränsad.

 

Deltagarnas förkunskaper och gruppens sammansättning kan påverka workshopens innehållet och förlopp.

 

 

Förkunskaper

Du bör ha arbetat med SDL Trados Studio ett tag och känna till de grundläggande funktionerna i programmet.

Approved SDL-trainer

Ort och datum

Göteborg, 15 februari 2019

 

Kl. 09:30-17:00

Kursledare

Anne Katrin Welp, AKW Consulting

Antalet deltagare

Max. 9 deltagare

Pris

2350 SEK exkl. moms

SFÖ-medlemmar: 2115 SEK exkl. moms

 

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Utrustning

Varje deltagare tar med sig egen dator med SDL Trados Studio installerad. Testversionen som kan laddas ned från SDLs hemsida fungerar utmärkt under workshopen.

 

Har du ingen möjlighet att ta med egen dator, meddela det vid anmälan.

 

Kursledaren kommer att använda sig av SDL Trados Studio 2019 under kursen. Har du en annan version går det bra att använda den, men meddela vid anmälan.

En utbildningslicens för version 2019 kan göras tillgänglig vid behov.

Anmälan

Anmälan är bindande. Avbokning sker kostnadsfritt fram till 28 januari. Därefter debiteras full kursavgift.

Reservation

Vi förbehåller oss rätten att ställa in workshopen vid för få deltagare. I detta fall åerbetalas hela kursavgiften.

Information

Om du har frågor om workshopen, ta kontakt med kursledaren via mejl till anne@akwconsulting.se eller via telefon på 076-80 30 534.

AKW Consulting

Engaholm 5, 342 34 Alvesta, Sverige

Tel: +46-(0)76-8030534

Email: info@akwconsulting.se

AKW Consulting

Engaholm 5, 342 34 Alvesta, Sverige

Tel: +46-(0)76-8030534

Email: info@akwconsulting.se

© 2010-2018 AKW Consulting All rights reserved