Hantering av personuppgifter på AKW Consulting

AKW Consulting (moms reg. nr. 660218-7681) tillhandahåller tjänster inom området facköversättning med stöd av branschspecifika dataprogram. Dessa tjänster omfattar utbildning av olika användargrupper i olika dataprogram, rådgivning, tekniskt stöd och rådgivning i samband med certifiering enligt ISO 17100.


Personuppgiftsansvarig på AKW Consulting är Anne Katrin Welp.


Varför behandlar vi personuppgifter?

När du köper en tjänst från hos oss behöver vi registrera din företags- och kontaktinformation för att kunna leverera tjänsten och administrera dig som kund och därmed kunna uppfylla kraven enligt bokföringslagen och det avtalet vi ingått. (Rättslig grund: Rättslig förpliktelse och avtal)


Anmäler du dig till en kurs som vi arrangerar skapar vi deltagarlistor med din kontaktinformation för att snabbt kunna nå dig med för utbildningen relevant information och kunna administrera och senare följa upp kursen. Vi kan då också registrera uppgifter om t.ex. specialkost eller särskilda behov av utrustning i våra deltagarlistor för att kunna tillgodose dina behov under kursen.  (Rättslig grund: Rättslig förpliktelse och avtal, Intresseavvägning)


AKW Consulting vill kunna informera om våra tjänster och hålla kontakt med de personer som tidigare har visat intresse och vill bli informerade av oss. Därför underhåller vi ett kontaktregister med e-postadresser. Registret används för att göra e-postutskick.  (Rättslig grund: Samtycke)


För att kunna följa upp och spåra de kontakter vi har haft med dig sparar vi också de mejlväxlingar med den informationen du har vald att delge oss under begränsad tid i vårt mejlprogram. Skickar du filer till oss så lagrar vi de under en kortare tid i vårt filssystem för att kunna spåra och följa upp de ärenden där dessa filer är relevanta.  (Rättslig grund: Intresseavvägning)


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på om du blir kund hos oss eller vill hålla kontakt för att få information från oss. Vi kan också få ett uppdrag av tredje part där vi agerar underleverantör av tjänster och behöver uppgifter för att kunna leverera dessa. I detta fall registerar vi bara begränsade personuppgifter om dig som motatagare av tjänsten.

När

Kategori

Personuppgifter

Du blir kund hos oss

Företags- och kontaktuppgifter

•Företagsnamn

•Namn på kontaktperson

•Kontakt- och faktureringsuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadresser)

•Momsnummer resp. VAT-nummer

•Vilka tjänster du har köpt

Anmälan till utbildning arrangerad av AKW Consulting

Företags- och kontaktuppgifter

•Företagsnamn

•Namn på kursdeltagaren

•Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadresser)

•Momsnummer resp. VAT-nummer


Kursuppgifter

•Datum

•Ort

•Kurstitel

•Behov av specialkost för deltagaren när mat ingår i kursen

AKW Consulting levererar tjänst på uppdrag av tredje part

Företags- och kontaktuppgifter

•Företagsnamn

•Namn på kontaktperson

•Kontakt- och besöksuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadresser

Kontakt via hemsidan

Kontaktuppgifter

•Företagsnamn

•Namn på kontaktperson

•E-postadress

Kontakt via e-post

Kontaktuppgifter

•Företagsnamn

•Namn på kontaktperson

•E-postadress

•Andra personuppgifter som du har valt att inkludera i mejlet och signaturenÄrendeuppgifter

•Meddelande i löptext med de uppgifter du valt att inkludera

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Är du kund hos oss sparar vi dina uppgifter så länge bokföringslagen kräver, dvs. i 7 år efter senaste gemensamma affär.


Efter att en utbildning ägt rum sparar vi våra deltagarlistor i  5 år.


Arbetar vi på uppdrag av tredje part raderas kontaktuppgifter om slutkunden efter senast 1 år om inte denna samtycker till att kontaktuppgifter sparas eller är kund alternativt kontakt till AKW Consulting sedan tidigare.


Mejlväxlingar sparas i upp till 1, 5 år och filer som har skickats till oss i samband med ärenden om tekniskt stöd i 3 månader.


Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Har vi arrangerat en utbildning i samarbete med en partner eller har fått uppdrag av tredje part att genomföra en utbildning eller leverera en tjänst tar partnern del av vilka personer som anmält sig till den gemensamma utbildning eller är kontaktpersoner samt deras e-postadresser. Informationen kan av tredje part bl.a. behövas för att kunna utfärda kursintyg eller ger tillgång till utbildningsmaterial, certifieringsprov eller licenser.


Vi delar utbildningspecifika kontaktuppgifter med SFÖ för utbildningar i samarbete med SFÖ. Och vi delar dina uppgifter med SDL om du vill ta del av SDLs Certifieringsprogram som del av en SDL utbildning med Anne Katrin Welp som certifierad utbildare.


Ansöker ditt företag om certifiering enligt ISO 17100 delas dina företags- och kontaktuppgifter också med det certifierande organet Austrian Standard.


Om inte du invänder gör vi också din e-postadress tillgänglig för alla andra deltagare som deltar i samma kurs.


Du kan alltid avregistrera dig

Vill du inte längre ta del av utskick ifrån oss eller vill bli borttagen från vårt kontaktregister har du alltid möjlighet att ta kontakt med AKW Consulting och begära borttagning. Du kan så klart också alltid begära information om vilken personlig information vi har lagrad om dig. Har du skickat oss material som kräver särskilt sekretess och du vill att vi raderar materialet direkt efter genomfört uppdrag meddela oss när du skickar materialet. Det samma gäller mejlväxling. Undantag är uppgifter som behövs för bokföring resp. kunna fullfölja vårt avtal om du är kund till oss (se ovan).

Ta kontakt med oss på info@akwconsulting.se.


Personuppgifter som kan finnas i tekniskt material

För att kunna förebereda en utbildning eller hjälpa till med tekniskt stöd och rådgivning tar AKW Consulting emot filer och databaser. De kan innehålla personuppgifter. Behöver du skicka detta material till AKW Consulting, agerar AKW Consulting som personuppgiftsbiträde till dig. Överväg dock gärna att anonymisera resp. pseudonymisera ev. förekommande personuppgifter innan du skickar materialet.


AKW Consulting använder filerna enbart för det med dig avtalade syftet och gör materialet inte tillgänglig för någon annan utan explicit medgivande från din sida. Alla filer vi tar emot lagras på en lösenordskyddad dator och raderas efter 3 månader, om inte du begär något annat.


I fall ditt avtal och din sekretessöverenskommelse med din kund förhindrar dig från att skicka filer till oss ber vi dig att inte heller göra det.


Biträden för behandling av personuppgifter

Vi köper vissa tjänster från tredje part, där dina personuppgifter förekommer och behöver behandlas. Dessa leverantörer agerar då personuppgiftsbiträden till AKW Consulting.


Lagring av kundinformation i samband med köp: Fortnox, Sverige (molnbaserad bokföringsprogram)

E-post tjänster och webbplats hosting: One.com, DanmarkIntegritetspolicyn uppdaterades senast 20180524.