Konsultation

Översättnings- och lokaliseringsprocesser blir mer och mer komplexa. Varierande filformat ska bearbetas, översättningsminnen underhållas, terminologi tas fram och distribueras, CMS integreras, processer optimeras och frågor besvaras som


Nyttjar vi våra översättningsverktyg på det mest effektiva sättet?


Kan andra på företaget dra nytta av vår investering i översättningsverktyg?


Kan arbetsflöden förbättras?


Med mångårig erfarenhet från konsultation och implementering av översättningsverktyg och optimering av översättningsrelaterade arbetsprocesser är AKW Consulting den optimala partnern när ni vill se över era översättningsprocesser.

AKW Consulting erbjuder tjänster som


Systemanalys

Utvärdering av olika CAT-verktyg med hänsyn till företagets krav


Implementationsstöd

Planering, installation, utbildning och uppföljning vid övergång till CAT-verktyg och datorstödda lokaliseringsprocesser


Processoptimering

Analys av existerande översättningsprocesser och förslag till processoptimering


Upplägg och strukturering av termdatabaser

Framtagning av lämplig termdatabasstruktur med hänsyn till målgrupp och syfte.


Konvertering av data/Data-mining

Textalignmnet, konvertering av termlistor m.m.


Underhåll av översättningsminnen


Anpassning av konverteringsinställningarför olika  filformat


Definition av kvalitetssäkringsprocesser

Definiera kvalitetssäkringskriterier och -processer och konfigurera QA-verktyget.


Integration

Med hjälp av mina samarbetspartners kan jag även programmatisk integrera era CAT-verktyg i ett existerande IT-landskap, t.ex. med CMS.