Professionell hjälp när du använder

översättningsverktyg


AKW Consulting tillhandahåller rådgivning, utbildning och teknisk stöd vid implementering av översättningsverktyg (CAT-verktyg).

Konsultation

Rådgivning angående  översättningsprocesser och val av översättningsverktyg m.m.

Utbildning

Hands-on-utbildningar, workshops och coachning för såväl nybörjaren som den erfarna användaren av översättningsverktyg, i klassrum och online.

Tekniskt stöd

Felsökning,  filkonvertering, alignment, strukturering av termdatabaser,  terminologiextrahering, m.m.